Sau khi tốt nghiệp về nước, các cựu sinh viên Odessa các trường vẫn duy trì một truyền thống gặp mặt hàng năm vào các dịp lễ lớn của Việt nam và Liên xô cũ.Họ cùng nhau ôn lại kỷ niệm thời trẻ tuổi đi học, chia sẻ những ướcCHI TIẾT

Thật vui vì có một địa chỉ để chúng ta gặp gỡ giao lưu,ôn lại những kỷ niệm xưa-hỏi thăm nhau những điều mới đến .Vâng,thưa các bạn thời gian qua đi không chờ đội một ai,tuổi tác sẽ đến không từ chối một người nào và hôm nay cũngCHI TIẾT

Hội Cựu du học sinh Odessa là một tổ chức xã hội tự nguyện tập trung những học sinh Việt Nam đã từng du học tại thành phố Odessa qua mọi thời kỳ. Hội thành lập với mục tiêu kết nối nguồn lực của các thế hệ du học sinh,CHI TIẾT