Sống trong phòng cho đến năm 16 tuổi, học thuộc lòng các cuốn sách và không bao giờ ăn bắp cải – đây chỉ là một vài điều trong số nhiều điều đứa trẻ được uốn nắn để trở thành Sa hoàng Nga…CHI TIẾT