THIẾU EM (БЕЗ МЕНЯ ) – Lưu Minh Phương giới thiệu

Em đã biết, anh yêu ơi, em biết Chuyện với anh. Anh đánh mất mình rồi , Bờ thân yêu thì anh đã xa rời Mà bờ khác anh còn chưa neo đậu.

THIẾU EM

БЕЗ МЕНЯTHIẾU EM
Музыка: Раймонд Паулс
Слова: Илья Резник
Перевод: Лыу Минь Фыонг
Nhạc: Raimond Pauls
Lời : Ilia Resnhic
Dịch thơ: Lưu Minh Phương


Знаю, милый, знаю, что с тобой
Потерял себя ты, потерял.
Ты покинул берег свой родной,
А к другому так и не пристал.

Без меня тебе, любимый мой,
Земля мала, как остров.
Без меня тебе, любимый мой,
Лететь с одним крылом.

Ты ищи себя, любимый мой,
Хоть это так непросто.
Ты найдёшь себя, любимый мой,
И мы ещё споём! (…)

Сколько раз спасала я тебя,
Не могу я больше, не могу!
Но с надеждой, может быть и зря,
Буду ждать на этом берегу.


Em đã biết, anh yêu ơi, em biết
Chuyện với anh. Anh đánh mất mình rồi ,
Bờ thân yêu thì anh đã xa rời
Mà bờ khác anh còn chưa neo đậu.

Thiếu em rồi, với anh, người yêu dấu
Trái đất thành nhỏ hẹp tựa đảo  thôi
Thiếu em rồi, người yêu dấu của tôi,
Anh  phải bay với chỉ bằng một cánh

Cho dù đó không phải điều đơn giản
Người yêu ơi, hãy tìm lại chính mình
Anh sẽ tìm lại được chính bản thân,
Và  ta sẽ còn cùng nhau ca hát…

Em đã từng cứu anh bao nhiêu lượt
Giờ em không thể nữa, nhất định không!
Nhưng với niềm hy vọng, dẫu hoài công
Em sẽ ở nơi bờ này trông đợi…

 Lưu Minh Phương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *