Người Lái Đò (ПАРОМЩИК) – Lưu Minh Phương biên soạn và giới thiệu

Упала ранняя звезда в полях прохлада, Плывет паром, поет вода о чем-то рядом. И там, где светится река у тихой рощи, Соединяет берега седой паромщик (Cánh đồng sáng lạnh sao rơi Nước hát gì đó , đò bơi rất gần Rừng yên lấp loáng sông xuân Lái đò tóc bạc tảo tần dọc ngang…)

Người Lái Đò

ПАРОМЩИКNgười lái đò
Lưu Minh Phương dịch


Упала ранняя звезда в полях прохлада,
Плывет паром, поет вода о чем-то рядом.
И там, где светится река у тихой рощи,
Соединяет берега седой паромщик.

Разлук так много на земле и разных судеб,
Надежду дарит на заре паромщик людям.
То берег левый нужен им, то берег правый,
Влюбленных много, он один у переправы.

Струится время без конца у тихой рощи,
Венчает юные сердца седой паромщик.
Но нас с тобой соединить паром не в силах.
Нам никогда не повторить того, что было


Cánh đồng sáng lạnh sao rơi
Nước hát gì đó , đò bơi rất gần
Rừng yên lấp loáng sông xuân
Lái đò tóc bạc tảo tần dọc ngang

Đời bao số phận hợp tan,
Ông dệt hy vọng cho ngàn lứa đôi
Bình minh đôi lứa ngược xuôi,
Bờ này, bờ nọ, ông ngồi lẻ loi…

Rừng yên, năm tháng cuốn trôi
Ông lái đầu bạc kết đôi bao người
Chỉ riêng anh với em thôi,
Đò không nối được, đứt rồi tình xưa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *