Trang chủ Diễn đàn các trường Bách Khoa THÔNG TIN QUỸ CỦA TRƯỜNG

THÔNG TIN QUỸ CỦA TRƯỜNG


Gửi bài 21 Tháng 12 2018 16:35

Bài viết: 288
Hôm nay 21/12/2018 Lê Kim Hoa và Hà Bình thay mặt hội LHS Bách Khoa tới viếng mẹ chồng bạn Ngô Thu Hà.
Cầu mong hương hồn cụ được an nghỉ.
Chi phí vòng hoa và phúng 800.000.
Qũy còn lại: 43.958.000 VNĐ
Dù sương gió, tuyết rơi...

Gửi bài 11 Tháng 1 2019 13:20

Bài viết: 288
Ngày 11/1/2019, Ban liên lạc HỘI sinh viên trường Bách Khoa Ô ĐET XA đến viếng đám anh Tứ tại nhà tang lễ bệnh viện Thanh Nhàn.
Cầu mong anh được an nghỉ chốn vĩnh hằng.
Chi phí phúng viếng và vòng hoa 1300000 VNĐ.
Qũy còn: 42.658.000 VNĐ.
Dù sương gió, tuyết rơi...

Gửi bài 18 Tháng 2 2019 11:50

Bài viết: 288
Ngày 15/02/2019 Ban liên lạc và một số bạn trong hội lưu học sinh Bách Khoa Odessa đến viếng đám tang mẹ bạn Phạm Việt Nga, RK-723 tại nhà tang lễ quân đội số 5 Trần Thánh Tông. Cầu mong hương hồn bà được an nghỉ nơi vĩnh hằng.
Chi phí: tiền vòng hoa và phúng viếng :800.000 VNĐ.
Qũy còn lại: 41.858.000 VNĐ.
Dù sương gió, tuyết rơi...

Trang trước

Quay về Bách Khoa

cron