Trang chủ Diễn đàn các trường Bách Khoa THÔNG TIN QUỸ CỦA TRƯỜNG

THÔNG TIN QUỸ CỦA TRƯỜNG


Gửi bài 02 Tháng 5 2011 22:38
54 Hình đại diện của thành viên

Bài viết: 84
Thời gian qua do chờ đợi thanh toán các chi phí của chuyến đi Mũi Né,
Nay xin được chính thức thông báo tổng quỹ của trường là: 55.540.834 VNĐ
Số tiền 55 triệu sẽ được gửi làm một sổ tiết kiệm ngắn hạn để lấy lãi và tiện rút khi cần thiết.
Số tài khoản cũ vẫn được giữ nguyên để tiện cho các... Mạnh Thường Quân :P
Một đời cây mong ngọt ngào dâng trái
Một đời người mong còn lại bình yên...

Gửi bài 10 Tháng 9 2011 08:19
54 Hình đại diện của thành viên

Bài viết: 84
Qũy trường tính tới ngày 9/9/2011 là: 57,611,934 VNĐ
Một đời cây mong ngọt ngào dâng trái
Một đời người mong còn lại bình yên...

Gửi bài 17 Tháng 10 2011 08:50
54 Hình đại diện của thành viên

Bài viết: 84
Qũy trường tính tới ngày 17/10/2011 là: 58,306,478VNĐ
Một đời cây mong ngọt ngào dâng trái
Một đời người mong còn lại bình yên...

Gửi bài 13 Tháng 11 2011 22:45

Bài viết: 161
Qũy trường tính tới ngày 12/11/2011 là: 58,986,720VNĐ
.Nước mắt chảy xuôi..

Gửi bài 16 Tháng 12 2011 10:59
54 Hình đại diện của thành viên

Bài viết: 84
Trích quỹ để mọi người cùng viếng thân mẫu bạn Hà Bình và Nghĩa: 1,5 triệu VNĐ
Tổng quỹ còn lại: 58,180 triệu VNĐ
Một đời cây mong ngọt ngào dâng trái
Một đời người mong còn lại bình yên...

Gửi bài 17 Tháng 2 2012 16:21
54 Hình đại diện của thành viên

Bài viết: 84
Qũy trường tính đến 16/2/2012 là 59.500.400 VNĐ
Trích quỹ trường để mọi người cùng viếng mẹ vợ anh Phạm Đức Nghĩa là 1,5 triệu đồng.
Qũy còn lại: 58.000.400 VNĐ
Một đời cây mong ngọt ngào dâng trái
Một đời người mong còn lại bình yên...

Gửi bài 19 Tháng 10 2012 15:02
54 Hình đại diện của thành viên

Bài viết: 84
Qũy trường tính đến 16/10/2012:62,386 triệu đồng
Một đời cây mong ngọt ngào dâng trái
Một đời người mong còn lại bình yên...

Gửi bài 18 Tháng 3 2013 09:52
54 Hình đại diện của thành viên

Bài viết: 84
Qũy của trường tính đến 18/03/2013
1. Thêm lãi từ tiết kiệm nên tổng sổ là: 64 683 479 VNĐ
2. Mọi người đóng góp ở lần gặp trước: 4 900 000 VNĐ
3. Qùa thăm bạn Nghĩa ốm : 200 000 VNĐ

Tổng quỹ hiện tại còn: 69 383 479 VNĐ
Một đời cây mong ngọt ngào dâng trái
Một đời người mong còn lại bình yên...

Gửi bài 18 Tháng 6 2013 11:40
54 Hình đại diện của thành viên

Bài viết: 84
Qũy của trường tính đến 18/06/2013
1. Thêm lãi từ tiết kiệm tổng sổ là: 70 692 000 VNĐ
2. Phúng viếng đám tang mẹ anh Vương Vình Định 1 500 000, vòng hoa 300 000.
Tổng quỹ hiện tại còn: 68 892 000 VNĐ
Một đời cây mong ngọt ngào dâng trái
Một đời người mong còn lại bình yên...

Gửi bài 18 Tháng 7 2013 14:15
54 Hình đại diện của thành viên

Bài viết: 84
Qũy trường tính đến ngày 18/7/2013 là 69,282 triệu VND
Gửi vòng hoa và phúng viếng ba bạn Võ Mạnh Dũng: 2,0 triệu VND
Tổng quỹ còn lại: 67,282 triệu VND
Một đời cây mong ngọt ngào dâng trái
Một đời người mong còn lại bình yên...

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về Bách Khoa

cron